Lokala dykplatser

 1. Dykplats: Hästholmens Hamn (Ödeshög)

  Passar: Alla certifikats- och erfarenhetsnivåer.
  Tänk på: Kan förekomma mycket båttrafik så var noga med att sätt upp dykflagga och genomför uppstigningar nära klipporna.

  Info:
  En stor dykplats som erbjuder dykdjup från 0-20 m. Igångs- och uppgångsplatsen ligger bakom det stora silotornet och är utrustad med en igångsramp. Finaste dykningen sker här runt den lilla ön och gör därmed navigeringen enkel. Här möts man oftast av småfiskstim och mycket kräftor, men man har också möjlighet att se abborre, lake etc. Vill man göra ett enklare dyk går det bra i viken som då ger ett maxdjup på 7 m. Vanligast är dock att simma runt ön och då rekommenderas att efter halva dyktiden gå upp till 5-7 m djup för att inte missa kanten på ön. Hästholmens hamn erbjuder stora asfaltsytor för omklädning, gott om parkeringar samt sommartid café och restaurang.

 2. Dykplats: Röttle Hamn (Gränna)

  Passar: Alla certifikats- och erfarenhetsnivåer.
  Tänk på: Extra viktigt att sätta upp dykflagga p.g.a. mycket båttrafik sommartid.

  Info:
  Detta är en av Vätterns äldsta hamnar som idag fungerar som en liten fritidshamn/badplats. Igång sker smidigast längst ut på piren där djupet är cirka 3 m, upp tar man sig sedan lättast på högra sidan av piren via sandstranden. Dykningen här erbjuder ett djup på 0-8 m. Botten består av sand blandat med växter och sten i varierad storlek. Bästa dykningen är söder ut där växtligheten fungerar som gömställen år lax, röding och gädda. Självklart finns här även kräftor. Röttle Hamn erbjuder stora ytor för omklädning, samt bl.a. grillplats under tak.

 3. Dykplats: Flisby stenbrott (Norr om Nässjö)

  Passar: Alla certifikats- och erfarenhetsnivåer.
  Tänk på: Att ta det försiktigt vid igången så inte sikten blir kraftigt försämrad.

  Info:
  Landbaserad dykning med igångsplats från en liten sandstrand. Dagbrottet är cirka 150 m i diameter och dykningen sker bäst genom att börja dyket på 5-6 m och simma runt längst kanten. Därefter kan man fortsätta ner till 8-10 m och simma ytterligare ett varv. Dykningen bjuder på stora stenblock, gamla borr och annat skrot som dumpats. Möjlighet att se abborre och kräftor. Flisby stenbrott är en perfekt plats att göra nattdyk på.

 4. Dykplats: Omberg (Ödeshög)

  Passar: Alla certifikats- och erfarenhetsnivåer.
  Tänk på: Var observant på att vattnet ibland kan vara lite strömt.

  Info:
  Landbaserad dykning med djup från 0-25 m. Platsen är helt omgiven av lodräta väggar. Dykning kan ske både norr och söder ut. Dykning söder ut görs bäst på 15 m där botten sluttar brant med sand och stenformationer. Norr ut sker även där dykningen bäst på runt 15 m och bjuder på stora klippblock som trillat ner från land. Detta ger goda lekplatser åt fiskstim, lake, lax etc. På denna dykplats har också dumpats någon bil och andra skrotsaker som kan studeras under dyket. Även här erbjuds stora gräsytor för omklädning, gott om parkeringar samt en stor grillplats.

 5. Dykplats: Stora Lund ("Skjutfältet", Ödeshög)

  Passar: Alla certifikats- och erfarenhetsnivåer.
  Tänk på: Dykplatsen är väderkänslig och bör undvikas om det går kraftig sjö (höga vågor), detta på grund av att det endast finns två ställen att ta sig i och upp på.

  Info:
  Landbaserad dykning med djup från 0-40 m. Området är stort och kan delas upp i två delar, norra och södra.På norra delen är igångsplatsen en liten sandstrand som ligger i en skyddad vik som gör i och uppgång väldigt enkel. Alternativt kan man också kliva i från träbryggorna som följer klipporna. Dykning i viken ger ett dykdjup på mellan 0-9 m och möjlighet att se kräftor, stim av småfisk, abborre, lake m.m.

  Södra delen kräver lite mer erfarenhet eftersom ner/uppgång i vattnet görs från klipporna och kan upplevas som onödigt komplicerat för mindre erfarna dykare. Tänk även här på att dykplatsen är väderkänslig och bör undvikas om det går kraftig sjö (höga vågor) på grund av att det endast finns ett ställe att ta sig i och upp på som innebär lite klippklättring. Väl under ytan möts du av en liten platå på 3-5 m djup och sen en kraftig sluttning ner till en ny platå på 13-18 m. Djurlivet är detsamma som på norra delen. Utanför platån kan dykning göras antingen söder eller norr ut och bjuder på spännande och varierande klippformationer. Stora Lund erbjuder stora ytor för omklädning, gott om parkeringar samt flera grillplatser. Finns tid över sommartid rekommenderas ett besök på Vätterakvariet som ligger i anslutning till dykplatsen vid Ombergs golfbanas parkering.

 6. Dykplats: Öningen (Ödeshög)

  Passar: Alla certifikats- och erfarenhetsnivåer.
  Tänk på: Dykplatsen är väderkänslig och bör undvikas om det går kraftig sjö (höga vågor), detta på grund av att det endast finns två ställen att ta sig i och upp på.

  Info:
  Landbaserad dykning med djup från 0-40 m. En stor platå ligger utanför igångsplatsen där djupet varierar mellan 5-14 m och botten består av berg-/klippformationer. Stora möjligheter att se stora stim av småfisk samt gädda, abborre, lake och i bästa fall lax. Under ett dyk i Öningen upplever man stora lodräta klippväggar och raviner som gör dykningen spännande och omväxlande. I Öningen finns öppna och bra gräsytor för omklädning och en fin grillplats som gör ytintervallerna trevliga. Parkering finns på anvisad plats. Miljön runt dykplatsen är mycket kustlik och kuperad.

 7. Dykplats: Vraket Smaragden

  Passar: Open Water Diver med viss vana av båtdyk eller tillsammans med Divemaster.
  Tänk på: Båten kan vid vissa tillfällen vara lite känslig för beröring så att det kan orsaka lite dålig sikt.
  Vägbeskrivning: Södra Vättern. Båtutfärd från Jönköpingshamn tar cirka 5 min.

  Info:
  Vraket är sänkt 2012 och är ett av två vrak som har sänkts i södra Vättern. Vraket ligger på 14 m djup och är cirka 12 m långt. Det finns små fina saker att titta/fotografera på vraket. För de som har utbildning så går det också att simma igenom vraket men utrymmet är mycket trångt. Detta är ett perfekt vrak att göra sina första vrakdyk på.