Allmän utfärdsinformation

Varför dyka organiserat?
Att dyka organiserat är både roligare och tryggare! Vid våra organiserade utfärder ser vi till att säkerhetsnivån är så hög som möjligt och att dykplatsen är lämplig för alla deltagande dykare. De professionella dykarna (Divemasters och Instruktörer) som är med och organiserar utfärden har förutom grundlig utbildning även nödvändig första hjälpen utrustning och reservdelar med till dykplatsen.

Vilka utfärder kan du följa med på?
Vi på Atlantis vill att ALLA oavsett utbildningsnivå skall kunna följa med på våra utfärder. Oavsett om du är nycertifierad eller erfaren dykare ser vi till att du får en grundlig dykgenomgång inför varje dyk och en bra parkamrat. (Om dykplatsen ev. kräver speciell utbildning finner du detta noterat på vårt utfärdsschema.

Utfärdsschema
Varje vecka anordnar Atlantis utfärder till lokala dykplatser och varje månad har vi minst en utfärd som sträcker sig över en hel helg. Det är både kunskapshöjande och intressant att följa med Atlantis samtidigt som du träffar andra dykintresserade. Vårt utfärdsshema finner du HÄR!

Temadyk
Under våra temadyk får du prova på en specifik specialinriktning och genomför ett godkänt specialkursdyk. På detta sätt kan du pröva olika dykinriktningar och sedan tillgodoräkna dig temadyket när du bestämmer dig för att gå just den specialkursen. Temadyken måste du anmäla dig till senast 2 dagar innan utsatt datum. Men givetvis kan du också följa med på utfärden utan att delta i temadyket.

Vad kostar det?
De lokala utfärderna är alltid GRATIS för Club Atlantis medlemmar (icke medlemmar 50 kr) förutom ev. luftfyllning och bensinkostnad för de som samåker (vi försöker alltid samåka för att minimera kostnaden). Gällande de längre utfärderna varierar kostnaden då vi ofta gör båtdyk och även övernattar vid helhelgsutfärder.
Alla resor som inkl resa, övernattning och dykning sker i samarbete med etablerade samarbetspartner och där vi hjälper dig med kontakt info till dem för bokning mm. Detta sker enklast genom våra intresseanmälningar för varje utfärd/resa.

Viktig information!
Anmälan till dagsutfärderna sker senast kl 12.00 dagen före och helgutfärderna måste bokas senast 5 dagar före avresedatum. Inga undatag angående bokningar godtas. Atlantis förbehåller sig rätten att ställa in utfärden senast dagen innan om deltagarantalet understiger 5 personer.