Hypoxic Trimix

Se nästa tillfälle på kursschemat, eller anmäl ditt intresse via anmälningssidan.

Hypoxic Trimix
Den här kursen tar den tekniska dykningen ytterligare ett steg och öppnar upp fler fördelarna med trimix. Du blir kvalificerade att göra flera dekompressionsstopp med EANx och syre för accelererad dekompression och trimix med en syrehalt för djup till 80 eller 100 m djup eller mer.

Här lär du dig:
Hypoxic Trimix syftar till att utvidga dykdjupet med rätt teknik och gasval av trimix, nitrox och syrgas och användning av flertalet dekompressionsgaser (3 st) till maximalt dykdjup av 80-100 meter.
Denna kurs är för Technical Extended Range dykare (eller de som har ett kvalificerat certifikat från annan utbildningsorganisation). Kursen utökar ditt dykdjup genom att utbilda dig att använda trimix fullt ut.

Kursupplägg
Fyra teorilektioner
Genomgång av fem Practical Applications
Ett teoretiskt prov
Sex stycken dyk (var av ett kan vara förlagt till confined miljö/pool)

Utrustning du behöver

 • Dubbelflaskor med isolator, minimum 2×12 liter 200 bar.
 • Två av varandra oberoende regulatorer, varav en är med ”longhose” och en är utrustad med SPG.
 • 3 Stage/Deco flaskor med komplett utrustad Stage/Deco regulatorer.
 • BCD eller Backplate + Harness + Winge med D-ringar för att Stage/Deco flaska.
 • Två dykdatorer alternativt en dykdator och en bottomtimer.
 • Dräkt lämplig för den lokala miljön.
 • Separat dräktgas.
 • Korrekt viktsystem (vid behov).
 • Jon line för deco i fritt vatten (vid behov).
 • SMB/linspole lämplig storlek för att markera position under dekompression.
 • Linrulle.
 • Kniv/sax x 2.
 • Slate och Wetnotes.
 • Backup Mask.
 • Kompass.
 • Lampa.
 • Backup lampa x 2.
 • Backup flytkraft i form av torrdräkt eller BCD med dubbelblåsa.

Läromedel:
Du använder SSI XR Hypoxic Trimix Online.

Ämnena innefattar bland annat:

 • Trimix djupintervall
 • Exponeringsplanering
 • Val av mix
 • Argonsystem
 • Hantering av tre eller fyra dekompressionsflaskor
 • Dekompressionsmodeller
 • Förfaranden för nödsituationer
 • Multigasdatorer

Förkunskaper

 • Vara en Rescue Diver (eller har ett kvalificerat certifikat från annan organisation samt bevis för hjärt-lungräddning och första hjälpen utbildning, ej äldre än 24 månader).
 • Certifierad SSI Technical Extended Range (eller har ett kvalificerat certifikat från annan organisation)
 • Vara minst 18 år gammal
 • Har loggat minst 100 dyk
 • Genomförd läkarundersökning för teknisk dykning, ej äldre än 12 månader

Vill du starta NU eller bara köpa kursmaterialet?
Logga in här och skriv in ditt namn och mailadress så får du ditt digitala kursmaterial på inkl certifikatsavgift inom 24 timmar. Betalning sker via Swish eller bankgiro.
Kostnad 495 kr
(avgiften dras från kursavgift när du går din kurs på Atlantis.)

*Pris: 6 900 kr
*(I priset ingår ej kostnader för gas d.v.s. helium och syrgas).

Se nästa tillfälle på kursschemat, eller anmäl ditt intresse via anmälningssidan.