XR Extended Range

Se nästa tillfälle på kursschemat, eller anmäl ditt intresse via anmälningssidan.

Extended Range är dykningens ”extremsport”. Man bör vara en erfaren och kvalificerade dykare och man dyker djupare än inom vanlig fritidsdykning. Som teknisk dykare är man utrustad med betydligt mer utrustning och utbildning för att kunna hantera de ytterligare risker som denna typ av dykning innebär. Teknisk dykning är inte för alla, men för dem som hör sitt kall är SSI XR kurserna svaret.

Vad är teknisk dykning?
Teknisk dykning definieras som dykning för konventionella, kommersiella eller forskningssyften som tar dykare utanför fritidsdykningens gränser och inkluderar en eller flera av följande punkter:

  • Dykning bortom 40 meters djup
  • Lämplig tidpunktsdekompression
  • Dykning i en overheadmiljö mer än 40 meter linjärt från ytan
  • Accelererad dekompression och eller användning av variabla gasblandningar

Förutsättningar
XR förutsättningar varierar (se individuella kursbeskrivningar), men följande gäller för alla som är intresserade av utbildningar inom teknisk dykning.

Du måste vara

  • 18 år eller äldre
  • En mogen, ansvarsfull person som strikt och noggrant kommer att följa de utbildningsförfaranden som krävs
  • Friskintyg för teknisk dykning (läkares underskrift krävs)
  • Beredd att acceptera de risker som teknisk dykning representerar
  • En erfaren dykare med minst 100 loggade dyk
  • Certifierad som Nitrox Diver och Deep Diver eller motsvarande (för detta program är likvärdighet; ett bevis på utbildning i fritidsdjupdykning 18 till 40 meters djup bestående av minst fyra dyk och utbildning i överväganden av kvävenarkos, oförutsedd/akut dekompression, eller ha minst 20 loggade dyk djupare än 30 meter/100 fot.)

Se nästa tillfälle på kursschemat, eller anmäl ditt intresse via anmälningssidan.