För företag

 1. Prova på dykning (kick-off, kundvård eller temadag)

  Låt din personal eller dina kunder få prova på känslan att andas under ytan och röra sig i viktlöshet. Vi anordnar säkra och roliga prodyk som passar just er och ert företag. Provdyket kan genomföras antingen i pool eller ute i Vättern, vilket som passar bäst bestämmer ni, och alla deltagare får ett diplom efter genomfört dyk.
  Ett provdyksarrangemang kan anordnas med upp till 40 personer i pool och med grupper upp till 20 personer vid dykning i Vättern. Aktiviteten tar, beroende på deltagarantal, ett par timmar och om så önskas anordnar vi i samband med provdyket även temaföreläsningar, fika/mat etc.

  Se mer information här

  Gör din intresseanmälan här

 2. Snorkling (kick-off, kundvård eller temadag)

  Att kunna snorkla ger möjligheten att få ta del av allt det vackra som finns under ytan oavsett om man befinner sig i en svensk insjö eller i tropiska vatten. Syftet med en snorklingskurs är att lära ut hur man blir en säker snorklare, påvisa tekniker som gör snorklingen bekvämare och roligare, samt visa hur man använder en snorklingsutrustning på bästa möjliga sätt.
  Våra snorklingskurser är en uppskattad och rolig företagsaktivitet som vidgar vyer och stärker gemenskapen i gruppen. Om så önskas anordnar vi fika/mat etc. i samband med kursen.

  Se mer information här

  Gör din intresseanmälan här

 3. Första hjälpen utbildningar

  Öka tryggheten på ert företag/arbetsplats och möjliggör att er personal kan agera vid en ev. nödsituation!

  Emergency First Response har vunnit bred acceptans och är den snabbast växande internationella organisationen gällande utbildning i HLR, AED och första hjälpen. EFR har mer än 31.000 anslutna instruktörer världen över och syftet med grundutbildningen i EFR är att, med hjälp av våra professionella instruktörer och pedagogiska kursmateriel, ge kunskap och självförtroende för att kunna agera i en nödsituation! Vi är flexibla och kommer gärna ut till ert företag/arbetsplats och kör kursen på plats. Grundkursen i EFR tar inte mer än 3 timmar oavsett gruppens storlek.

  Gör din intresseanmälan här

 4. Frukostmöte

  Låt oss på Atlantis få komma och inspirera under ert nästa frukostmöte. Under 20 min pratar och informerar vi om dykning/snorkling och visar undervattensbilder från världens alla hörn. Önskas ett speciellt tema (ex. dykning i Sverige, vrakdykning, marinbiologi etc.) fixar vi detta med nöje!

  Gör din intresseanmälan här