Extended Range Nitrox

Nästa tillfälle är . Anmäl dig via anmälningssidan!

Om du är intresserad av teknisk dykning är Extended Range Nitrox den första kursen i SSI´s XR kompletta tekniska program. Kursen är entry-level inom teknisk dykning och den kurs som överbygger klyftan mellan rekreationsdykning och teknisk djup (dekompressionsdykning).

Du kommer lära dig
Att använda dekompressionsprogramvara och dykdatorer för att planera och göra decompressionsdyk med högst 20 minuters dekompression och maxdjup 45 meter.
Att använda en bottengas med Trimix av 21% syre för att reducera kvävenarkosen.

Kursupplägg
Två teorilektioner
Genomgång av tre Practical Applications
Ett teoretiskt prov
Sex stycken dyk (varav ett kan vara förlagt till confinedmiljö/pool)

Dykutrustning
XR total diving system innebär:

 • Dubbelflaskor med isolator, minimum 2×10 liter 232 bar eller 2×12 liter 200 bar.
 • Två av varandra oberoende regulatorer, varav en är med ”longhose” och en är utrustad med SPG.
 • 1-2 Stage/Decoflaska med komplett utrustad Stage/Decoregulator.
 • BCD eller Backplate + Harness + Winge med D-ringar för Stage/Decoflaska.
 • Två dykdatorer alternativt en dykdator och en bottomtimer.
 • Dräkt lämplig för den lokala miljön.
 • Separat dräktgas (vid behov).
 • Korrekt viktsystem (vid behov).
 • Jonline för deco i fritt vatten (vid behov).
 • SMB/linspole lämplig storlek för att markera position under dekompression.
 • Linrulle.
 • Kniv/sax x 2.
 • Slate och Wetnotes.
 • Backup Mask.
 • Kompass.
 • Lampa.
 • Backup lampa x 2.
 • Backup flytkraft i form av torrdräkt eller BCD med dubbelblåsa.

Utbildningsmateriel
Du använder SSI XR Extended Range Online.

Förkunskaper:

 • Vara en Advanced Open Water Diver (eller har ett kvalificerat certifikat från annan organisation)
 • Vara en Nitrox Diver (eller har ett kvalificerat certifikat från annan organisation)
 • Vara en Deep Diver (eller har ett kvalificerat certifikat från annan organisation)
 • Har minst 50 loggade dyk, varav minst:
 • 10 dyk måste vara på syreberikad luft (Nitrox)
 • 12 dyk måste vara djupare än 18 meter
 • 6 dyk måste vara djupare än 30 meter
 • Genomförd läkarundersökning för teknisk dykning ej äldre än 12 månader

Vill du starta NU eller bara köpa kursmaterialet?
Logga in här och skriv in ditt namn och mailadress så får du ditt digitala kursmaterial på inkl certifikatsavgift inom 24 timmar. Betalning sker via Swish eller bankgiro.
Kostnad 995 kr
(avgiften dras från kursavgift när du går din kurs på Atlantis.)

Pris: 4 500 kr
Pris exkl kostnad för gaser.

Nästa tillfälle är . Anmäl dig via anmälningssidan!