Syfte: Sök & bärgning är en av de mest populära dykspecialiteterna. I kursen  får du lära dig olika söktekniker under vattnet. Att hantera den utrustning (linor, kompasser, bojar mm) som krävs för att genomföra en effektiv sökinsats.

Innehåll: Kursen innehåller fyra dyk minimum 2 dagar. Under kursen får du, både teoretiskt och praktiskt, lära dig hur söker efter och bärgar mindre föremål av ringavärde.

Har du tidigare utbildning i Sök & Bärgning?
Har du genomfört detta dyk på din Advancedkurs? Då kan du tillgodoräkna dig det dyket på denna kurs. Du gör då ett dyk mindre och du får då också 15 % rabatt på kurspriset!

Förkunskaper:

  • Advanced Open Water Diver eller motsvarande
  • Minst 12 år gammal i vuxens sällskap, annars 15 år.
  • Godkänd hälsodeklaration.

Pris: 1 795 kr

Se nästa kurstillfälle på kursschemat här