2019

Augusti


Utfärd i Vättern till Öningen
4
Vrakdyknig / Sälsafari Östersjön
10
Utfärd i Vättern till Storalund
11
Utfärd i Vättern till Öningen
18
Kvällsdyk i Vättern
21
Utfärd i Vättern till Öningen
25
Klicka här för intresseanmälan

September


Dagsutfärd till Västkusten
1
Kvällsdyk i Vättern
4
Utfärd i Vättern till Stocklyckehamn
8
Utfärd i Vättern till Storalund
15
Nattdyk i Vättern
18
Utfärd i Vättern till Storalund
22
Utfärd i Vättern till Öningen
29
Klicka här för intresseanmälan

Oktober


Vrakdykning i Östersjön
6
Nattdyk i Vättern
2
Utfärd i Vättern till Storalund
13
Nattdyk i Vättern
16
Utfärd i Vättern till Stocklyckehamn
20
Utfärd i Vättern till Öningen
27
Nattdyk i Vättern
30