2019

Januari


Poolkväll, Avrostningsdyk och Provdyk
3
Utfärd i Vättern till Storalund
6
Utfärd i Vättern till Storalund
13
Utfärd i Vättern till Stocklyckehamn
20
Utfärd i Vättern till Öningen
27
Klicka här för intresseanmälan

Februari


Utfärd i Vättern till Hästhomsenhamn
3
Utfärd i Vättern till Stocklyckehamn
10
Utfärd i Vättern till Storalund
17
Utfärd i Vättern till Öningen
24
Klicka här för intresseanmälan