Tec 50 tar dig förbi instegskurserna till teknisk dykning och förbi djupgränsen för rekreationsdykning.

Här lär du dig
-Kvalificering av att utföra tekniska dekompressionsdyk till max 50 m inom ramen för dina förutsättningar av utbildning, utrustning och egna begränsningar.
-Att använda syreberikad luft, nitrox och/eller syre för accelererad dekompression med upp till två gaser
-Att använda dekompressionsprogramvara för att skapa anpassade dyktabeller och planera dina tekniska dyk
-Att kvalificera för att göra tekniska dekompressionsdyk med utvidgad kunskap och skills som lägger extra vikt på missionplanning.

Kursupplägg
Två teorilektioner
Genomgång av tre Practical Applications
Ett teoretiskt prov
Fyra stycken dyk (var av ett kan vara förlagt till confined miljö/pool)

Utbildningsmateriel
Du använder samma *Tec Deep Diver Crew-Pak som i Tec 40.

Dykutrustning

-Dubbelflaskor med isolator, minimum 2×12 liter 200 bar.
-Två av varandra oberoende regulatorer, varav en är med ”longhose” och en är utrustad med SPG.
-1-2 Stage/Decoflaska med komplett utrustad Stage/Decoregulator.
-BCD eller Backplate + Harness + Winge med D-ringar för Stage/Decoflaska.
-Två dykdatorer alternativt en dykdator och en bottomtimer.
-Dräkt lämplig för den lokala miljön.
-Separat dräktgas (vid behov).
-Korrekt viktsystem (vid behov).
-Jonline för deco i fritt vatten (vid behov).
-SMB/linspole lämplig storlek för att markera position under dekompression.
-Linrulle.
-Kniv/sax x 2.
-Slate och Wetnotes.
-Backup Mask.
-Kompass.
-Lampa.
-Backup lampa x 2.
-Backup flytkraft i form av torrdräkt eller BCD med dubbelblåsa.

Förkunskaper
-Var ett PADI Advanced Open Water Diver (eller har ett kvalificerat certifikat från annan organisation)
-Var ett PADI Rescue Diver (eller har ett kvalificerat certifikat från annan organisation)
-Var ett PADI Enriched Air Diver (eller har ett kvalificerat certifikat från annan organisation)
-DSAT Tec 45 Diver (eller har ett kvalificerat certifikat från annan organisation)
-Ha minst 100 loggade dyk, varav
-20 dyk måste vara med syreberikad luft (nitrox) dyk
-25 dyk måste vara djupare än 18 metrer
-20 dyk måste vara djupare än 30 metrer
-Vara minst 18 år gammal
-Genomförd läkarundersökning för teknisk dykning, ej äldre än 12 månader

Pris: 3 000 kr
Paketpris: Tec 40, 45 och 50 (8 990 kr)

Klicka här för intresseanmälan.