Syfte:
Hjärt- och lungräddning och första hjälpen är viktig kompetens med stor efterfrågan. Som en utbildad React Right Instructor bemästrar du dessa färdigheter professionellt och blir certifierad för att utbilda vidare.

Innehåll:
Under din utbildning till React Right instruktör får du erfarenhet av rollen som instruktör och hur man strukturerar kurser i HLR och första hjälpen samt syrgas användning. Du lär dig att motivera elever, bedöma elevers kunskap, presentera teoretiskt kursinnehåll, bli skicklig på att utveckla elevernas praktiska färdigheter och du lär dig också att presentera effektiva scenariobaserade moment.

Pris: 3 500 kr
(inkl. kursmateriel)

Förkunskaper:
Inga

Se nästa kurstillfälle på kursschemat här