Att kunna snorkla ger möjligheten att få ta del av allt det vackra som finns under ytan oavsett om man befinner sig i en svensk insjö eller i tropiska vatten. Syftet med en snorklingskurs är att lära ut hur man blir en säker snorklare, påvisa tekniker som gör snorklingen bekvämare och roligare, samt visa hur man använder en snorklingsutrustning på bästa möjliga sätt.
Våra snorklingskurser är en uppskattad och rolig företagsaktivitet som vidgar vyer och stärker gemenskapen i gruppen. Om så önskas anordnar vi fika/mat etc. i samband med kursen.