Öka tryggheten på ert företag/arbetsplats och möjliggör att er personal kan agera vid en ev. nödsituation!

Emergency First Response har vunnit bred acceptans och är den snabbast växande internationella organisationen gällande utbildning i HLR, AED och första hjälpen. EFR har mer än 31.000 anslutna instruktörer världen över och syftet med grundutbildningen i EFR är att, med hjälp av våra professionella instruktörer och pedagogiska kursmateriel, ge kunskap och självförtroende för att kunna agera i en nödsituation! Vi är flexibla och kommer gärna ut till ert företag/arbetsplats och kör kursen på plats. Grundkursen i EFR tar inte mer än 3 timmar oavsett gruppens storlek.