Röret erbjuder landbaserad dykning med djup från 0-8 m och lämpar sig bra för enklare dykning och nattdyk. Igång och uppgång sker från en mindre sand/stenstrand. Platsen är lättnavigerad på grund av de stora betongrören som delvis är täckta av sprängsten. Rören försvinner ner i sanden några hundra meter ut och följer man samma riktning så återfinner man rören efter en liten sluttning på ett djup av 7 m. Det högra röret slutar senare med en lång böj upp mot ytan och det vänstra röret fortsätter många hundra meter ut och till större dykdjup. Här stöter man på abborre, lake, gädda, lax och mycket kräftor. Simmar du längs det vänstra röret och håller dig 10-20 m åt sidorna återfinner du lite skrot från det att rören lades på plats. Vid Röret finns en enklare grillplats och gott om plats för ombyte.