Landbaserad dykning med djup från 0-40 m. En stor platå ligger utanför igångsplatsen där djupet varierar mellan 5-14 m och botten består av berg-/klippformationer. Stora möjligheter att se stora stim av småfisk samt gädda, abborre, lake och i bästa fall lax. Under ett dyk i Öningen upplever man stora lodräta klippväggar och raviner som gör dykningen spännande och omväxlande.I Öningen finns öppna och bra gräsytor för omklädning och en fin grillplats som gör ytintervallerna trevliga. Parkering finns på anvisad plats. Miljön runt dykplatsen är mycket kustlik och kuperad.