Landbaserad dykning med djup från 0-25 m. Platsen är helt omgiven av lodräta väggar. Dykning kan ske både norr och söder ut. Dykning söder ut görs bäst på 15 m där botten sluttar brant med sand och stenformationer. Norr ut sker även där dykningen bäst på runt 15 m och bjuder på stora klippblock som trillat ner från land. Detta ger goda lekplatser åt fiskstim, lake, lax etc. På denna dykplats har också dumpats någon bil och andra skrotsaker som kan studeras under dyket. Även här erbjuds stora gräsytor för omklädning, gott om parkeringar samt en stor grillplats.