Detta är en av Vätterns äldsta hamnar som idag fungerar som en liten fritidshamn/badplats.
Igång sker smidigast längst ut på piren där djupet är cirka 3 m, upp tar man sig sedan lättast på högra sidan av piren via sandstranden. Dykningen här erbjuder ett djup på 0-8 m. Botten består av sand blandat med växter och sten i varierad storlek. Bästa dykningen är söder ut där växtligheten fungerar som gömställen år lax, röding och gädda. Självklart finns här även kräftor. Röttle Hamn erbjuder stora ytor för omklädning, samt bl.a. grillplats under tak.