En stor dykplats som erbjuder dykdjup från 0-20 m. Igångs- och uppgångsplatsen ligger bakom det stora silotornet och är utrustad med en igångsramp. Finaste dykningen sker här runt den lilla ön och gör därmed navigeringen enkel. Här möts man oftast av småfiskstim och mycket kräftor, men man har också möjlighet att se abborre, lake etc. Vill man göra ett enklare dyk går det bra i viken som då ger ett maxdjup på 7 m. Vanligast är dock att simma runt ön och då rekommenderas att efter halva dyktiden gå upp till 5-7 m djup för att inte missa kanten på ön. Hästholmens hamn erbjuder stora asfaltsytor för omklädning, gott om parkeringar samt sommartid café och restaurang.